Visie

De werkwijze en visie van Studio Koekoek worden beinvloed door twee pedagogische visies. Hieronder vindt u meer informatie hierover.

De pedagogiek van Reggio Emilia

De pedagiek van Reggio Emilia is ontwikkeld door Loris Malaguzzi. Volgens hem spreek een kind met horderd talen, maar neemt school en de samenleving er negenennegentig van. Met de honderd talen bedoeld Loris de verschillende manier waarop kinderen communiceren en zich uiten. Zij kunnen zichzelf uitdrukken met gebaren, in tekeningen,  in dans, in muziek, in drama, in klei, door te schrijven en ga maar door. In elk van deze talen kan een kind tot bloei komen. Er zijn dus talloze mogelijkheden waarin kinderen kunnen communiceren, terwijl we gewend zijn alleen naar taal te kijken.

De visie van Reggio Emilia heeft drie uitgangspunten en gaat uit van wat kinderen wel kunnen en niet van wat kinderen niet kunnen. In praktijk blijkt namelijk dat kennis en vaardigheden al aanwezig zijn in kinderen. Een andere uitspraak van Malaguzzi is dan ook:" Kinderen hebben geen 'lege hoofden' die om opvulling vragen maar 'kinderhoofden dienen gevormd te worden' ". Door kinderen spelenderwijs te laten ontdekken, komt deze kennis tevoorschijn en kan tot ontwikkeling komen.

 • Het eerste uitgangspunt van de visie gaat over de inrichting van de ruimtes waar kinderen zich bevinden op school of bij de opvang. Kinderen moeten worden uitgedaagd zodat ze gaan ontdekken en experimenteren. Hierdoor leren ze meer en gaan ze steeds meer kunnen. Men probeert dan ook in gebouwen de binnenruimtes te verbinden met de buitenruimtes.

 • Het tweede uitgangspunt heeft te maken met het aanbieden van materiaal. Hierdoor kunnen kinderen zelf ontdekken en experimenteren. Zo kun je als docent bij biologie bijvoorbeeld een slak of een worm meenemen. Laat de kinderen vragen stellen aan de worm of slak en laat ze deze zelf beantwoorden of in de vorm van een klassengesprek. Ze kiezen op deze manier zelf wat ze willen weten over het dier.

 • Het derde uitgangspunt hangt samen met het tweede punt en draait om kijken en luisteren naar objecten, maar ook van leraren en leiders die op een andere wijze kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Zij maken hiervan verslagen en laten de kinderen ontwikkelen in de richting die zij zelf aangeven. Hierdoor wordt bij de kinderen een eigen identiteit gecreëerd en komt creativiteit naar boven.

Door te beginnen met bovenbeschreven aanpak voordat de kinderen naar het reguliere onderwijs gaan, wordt een stevige basis gelegd. Hierdoor wordt het volgen van onderwijs en leren makkelijker voor de kinderen. Door kinderen zelf te laten ontdekken hoe ze willen leren, zijn ze sterker gemotiveerd.

 

Meervoudige intelligentie

De meervoudige intelligentie theorie is ontwikkeld door Howard Gardner, hoogleraar psychologie aan Harvard.

In deze theorie wordt ervan uit gegaan dat een mens meerdere intelligenties bezit.

 De verschillende intelligenties volgens de theorie zijn:

 • verbaal/linguïstische intelligentie (woordslim)
 • logisch/mathematische intelligentie (rekenslim)
 • visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim)
 • muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim)
 • lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim)
 • interpersoonlijke intelligentie (mensslim)
 • intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim)
 • natuurgerichte intelligentie (natuurslim) 

Als je laag op een IQ-test scoort, betekent dit volgens Gardner dus niet dat je niet intelligent bent. Het betekent alleen dat je niet verbaal/linguïstisch, logisch/mathematisch en/of visueel/ruimtelijk intelligent bent. Op één van de andere manieren kan je wel erg intelligent zijn en heel erg uitblinken en daardoor zelfs heel succesvol worden. Mozart was volgens hem bijvoorbeeld muzikaal intelligent.

Gardner is van mening dat ieder mens een of meerdere dimensies heeft waarin men uitblinkt (en dus ook graag doet). Verder beweert Gardner dat de traditionele IQ-testen te weinig rekening houden met deze dimensies.

Studio Koekoek maakt een mix van deze twee visies. Dit betekent dat Tatjana heel goed luistert naar de kinderen. Door te luisteren en samen te ontdeken zien zij waar het talent zit bij kinderen. Vanuit dit talent laat zij het veder ondekken en ontwikkelen. Dit zorgt voor een positieve vruchtbare leeromgeven voor kinderen. 

A child has a hundred languages​​, but school and society steal ninety-nine of them.

Loris Malaguzzi (De pedagogiek van Reggio Emilia)