Leerstijl testen

Leerstijl testen

LEER HOE JIJ SLIM BENT!

Er is veel nagedacht en geschreven over hoe mensen leren. Mensen leren op verschillende manieren, dat is in ieder geval honderd procent zeker. De een leert door te doen, de ander moet het ‘voor zich zien’ en een derde persoon moet de informatie eerst voor zichzelf ordenen alvorens deze te kunnen begrijpen. In 1983 is door Howard Gardner het idee geopperd dat mensen op veel verschillende manieren “intelligent” zijn. Niet alleen op de manier die door ouderwetse (en nog steeds gebruikte) IQ test gemeten wordt. Gardner onderscheidt verschillende intelligenties. Ieder mens bezit ze allemaal, men heeft er echter vaak slechts enkele sterk ontwikkeld. Deze sterk ontwikkelde intelligenties bepalen de manier waarop men leert en de voorkeur voor bepaalde activiteiten.

Om vast te stellen wat jouw favoriete leerstijlen zijn zou je de Meervoudige Intelligentie LeerStijlen test (MILS) bij Studio Koekoek af kunnen laten nemen.

 

WAAROM WIL JE INZICHT IN JE LEERSTIJL?

Scholen hebben weinig aandacht voor de verschillende manieren waarop kinderen leren. Het schoolsysteem is regelmatig ingericht op een “uniforme” manier, waarbij wordt uit gegaan dat kinderen op een en dezelfde manier leren. In het prive onderwijs in Londen is dit bijvoorbeeld het geval.

De MILS test geeft inzicht in de voorkeursleerstijl van uw kind. Wanneer duidelijk wordt welke leersituatie het beste bij uw kind past helpt dit bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot de manier waarop een kind het beste leert. Of bij het kiezen van een passende school. Met de testresultaten kunt u ook als ouder gemakkelijker het gesprek aangaan met de leraren van uw kind. Leraren geven aan dat ze het heel nuttig vinden om inzicht te krijgen in de leerstijl van een kind. Hierdoor kunnen zij lesstof beter aanbieden. Problemen die zich bijvoorbeeld voordoen op school kunnen worden opgelost door het inzicht in de leerstijl. 

 

HOE WORDT DE TEST AFGENOMEN?

Het kind zit achter een computer met een koptelefoon op. Het krijgt tweeëndertig keer twee leersituaties aangeboden waartussen het moet kiezen. De vraag is als volgt: als jij mag kiezen hoe je iets leert wat doe je dan het liefste? Het doel is de leervoorkeur vaststellen. De test duurt ongeveer tien minuten (meestal korter). De vragen bevatten een variatie aan plaatjes, geluid en bewegende elementen. Als het kind klaar is, vertelt ik wat de test gemeten heeft en checkt ik bij het kind of dit klopt, dus of het kind de leerstijl herkent. Dit duurt gemiddeld vijf minuten.

Daarna volgt de toelichting op de leerstijl. Wat zijn de leerstrategieën die daarbij passen, wat past het kind zelf al toe, welke strategieën spreken het kind aan en wil het uitproberen? Dit is het waardevolle deel voor het kind. Het duurt ongeveer vijftien tot dertig minuten, afhankelijk van de interesse, vragen en behoeften van het kind.  

Het kind krijgt een rapport met hierop zijn of haar scores en een korte toelichting op de test mee naar huis. Het is ook mogelijk om een gedetailleerd rapport aan te vragen. De voorwaarden om mee te kunnen doen zijn dat het kind moet kunnen lezen en tenminste negen jaar oud is.

 

VOOR WIE?

Leeftijd? - Voor kinderen aan het einde van de basis school en aan het begin van de middelbare school. De groep kinderen die verantwoordelijk worden voor hun eigen leren. Leeftijd tussen de negen en achtien jaar. 

Niveau? - Voor ieder kind, of het nu “hoogbegaafd”, “normaal” of “moeilijk” lerend is. Het is belangrijk om te weten hoe het kind zijn informatie verwerkt. 

 

WAAR?

Studio Koekoek neemt leerstijltesen af in zowel Nederland als in Londen. Neem contact op voor een verdere toelichting of om een afspraak te boeken.   

 

KOSTEN?

De kosten bedragen £200 of €250. Deze kosten zijn exclusief reiskosten en inclusief de;

  • Testafname en nabesprekeing
  • Verslaglegging
  • Persoonlijke bespreking verslaglegging
  • Op aanvraag ga ik met u mee naar het oudergesprek van uw zoon of dochter voor een nadere tolichting aan de docent of neem ik contact op met de desbetreffende docent.

Neem contact op of vraag een test aan.

EVERYONE IS A GENIUS. BUT IF YOU JUDGE A FISH ON ITS ABILITY TO CLIMB A TREE IT WILL LIVE ITS WHOLE LIFE BELIEVING THATS IT IS STUPID.

Albert Einstein