Kindercoach

IEDEREEN KAN WEL EENS WAT HULP GEBRUIKEN

Faalangst, onzekerheid, weinig zelfvertrouwen, leesproblemen zoals dyslexie, overactief (druk) gedrag, slechte concentratie, stoornissen in het autistisch spectrum, ADHD, ADD, pesten of gepest worden, hoogbegaafdheid, overgevoeligheid, problemen in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes, verlegen en/of teruggetrokken zijn, boosheid en woede, frustraties, verdrietig of een ongelukkig gevoel!

Het opvoeden van kinderen is geen gemakkelijke opgave en iedere ouder vraagt zich wel eens af of hij het goed doet en/of het beter kan. Een opleiding voor het ouderschap bestaat niet en elk kind heeft zo zijn eigen behoeften en wensen.

Als kinder coach helpt en begeleidt Studio Koekoek kinderen (en ouders) met een specifieke hulpvraag of met problemen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Een hulpvraag kan gericht zijn op het leren, het gedrag en bijvoorbeeld de opvoeding. Studio Koekoek helpt het kind te zoeken naar zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten en gaat tevens op zoek naar oplossingen in het kind zelf. Behandeling gebeurt veelal op een creatieve en speelse manier.

 

KIND IN DE KNOOP: HOE WERKT HET?

In het intakegesprek wordt samen met de ouders de hulpvraag vastgesteld. Wanneer de hulpvraag niet geheel duidelijk is kan het mogelijk zijn dat er verder onderzoek plaats vindt. Dit kan afhankelijk zijn van diverse aspecten zoals de leeftijd en het karakter van het kind en de aard van de problematiek. Voordat het gesprek met het kind plaatsvindt, moet de context waarin de hulpvraag speelt duidelijk zijn.

Vervolgens vinden er persoonlijke gesprekken plaats met het kind. In deze gesprekken krijgt het kind de ruimte om zelf oplossingen aan te dragen. Het kind en ik ontdekken samen de kwaliteiten van het kind en hoe hij/zij deze kan inzetten. Het kind komt (weer) in zijn/haar eigen kracht te staan. Aan het einde van het traject vindt een individueel evaluatiegesprek plaats met de ouders en het kind en wordt bepaald of een eventueel vervolgtraject wenselijk is.

 

OUDER MET DE HANDEN IN HET HAAR: HOE WERKT HET? 

Veel ouders hebben vragen of zijn onzeker over de opvoeding in alle fasen van de ontwikkeling van het kind en met name in de overgangsperiodes, zoals van peuter naar kleuter of van tiener naar adolescent. Dat is van alle tijden. Het hoort bij het opvoeden, zeker van het eerste kind. De top twintig van meest gestelde vragen is voor bijna alle ouders dezelfde. Veel genoemde onderwerpen zijn: 

  • de aanpak van de opvoeding en het ouderschap in het algemeen
  • omgaan met lastig, moeilijk of ongehoorzaam gedrag (eten, slapen) of gedragsproblemen van het kind
  • omgaan met emotionele problemen (zelfvertrouwen, onzekerheid en (faal)angst)
  • grenzen stellen, corrigeren en straffen
  • de schoolprestaties van het kind
  • gezondheid en kinderziektes
  • de algemene ontwikkeling van het kind. 

Studio Koekoek is er voor ouders met hulpvragen in alle soorten en maten en biedt ouders praktische en emotionele steun. Samen wordt gekeken naar wat nodig het opvoedkundigeprobleem te verhelpen of om er zo goed mogelijk mee om te gaan. Studio Koekoek is een profesioneel klankbord voor pedagogische vraagstukken. 

KOSTEN

Ouderadvies £80 per uur

Wanneer 10 uur of meer afneemt £700,-

Kindercoaching £65,-

Wanneer u zich zorgen maakt over u kind en/of een opvoedkundige vraag heeft dan kan Studio Koekoek u wellicht helpen. Neem vrijblijvend contact op als u nieuwsgierig bent.